Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

11 maja 2018 15:30 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - pod hasłem "(DO)WOLNOŚC CZYTANIA" 8-15 maja 2018

Zdjęcia: