Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

08 lutego 2019 15:14 | RODO

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci na zajęcia w CK

Załączniki:

klauzula_informacyjna_przy_rekrutacji_dzieci.jpg [903.61 KB]