Aktualności

27 listopada 2018 08:56 | Aktualności

Promocja książki Pani Alicji Pawłowskiej „Ludzie znani i nieznani. Twórcy kultury w Resku w latach 1945-2018"

W piątek 23 listopada 2018r. w Centrum Kultury w Resku miało miejsce wspaniałe wydarzenie kulturalne. Odbyła się uroczysta promocja niezwykłej książki pt. „Ludzie znani i nieznani. Twórcy kultury w Resku w latach 1945 -2018”. Autorką publikacji jest Alicja Pawłowska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, nauczycielka, laureatka VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O pałuckie pióro” (1990). Autorka książki „Zapach pomarańczy” (2015). W 2017 roku otrzymała główną nagrodę w III Wielkim Ogólnopolskim Konkursie na Pamiętniki Nauczycieli „Nauczycielskie przesłanie. Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość”.

Spotkanie z Alicją Pawłowską, które poprowadził Pan Adam Szatkowski, rozpoczęło się występem naszych rodzimych artystów - Moniki Dutkiewicz-Osieckiej oraz Tadeusza Osieckiego. Pani Monika obdarzona przepięknym głosem i Pan Tadeusz, wieloletni nauczyciel muzyki, śpiewu i dyrygent licealnego chóru podczas tego piątkowego spotkania dali prawdziwy pokaz swojej mocy, serwując widzom przekrój własnej twórczości. Zgromadzona licznie publiczność w skupieniu i ze wzruszeniem wsłuchiwała się w utwory śpiewane fantastycznym, oryginalnym i mocnym głosem, eleganckiej i pełnej wdzięku Pani Moniki Osieckiej. Głośne oklaski ze strony publiczności były odzwierciedleniem zachwytu i podziwu, a zarazem podziękowaniem dla wykonawców za przepiękny występ. Była to uczta dla zmysłów i duszy, która na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

Na spotkaniu promocyjnym zgromadziło się mnóstwo osób, głównie twórców kultury, którzy są bohaterami książki Pani Alicji Pawłowskiej. Słowa uznania i podziwu autorka skierowała w stronę artystów za pasję, wrażliwość, nietuzinkowość, za pracę artystyczną i wspaniały pokaz talentu. Następnie Pani Alicja opowiedziała o swojej pracy nad książką oraz współpracy z licznymi osobami, dzięki którym powstała ta wyjątkowa publikacja. Szczególne podziękowania skierowała do Burmistrza Reska Arkadiusza Czerwińskiego, który z entuzjazmem poparł inicjatywę napisania książki o działalności kulturalnej w Resku. Należy podkreślić fakt, że książka ta nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie wsparcie finansowe Gminy Resko.

Do powstania tej książki przyczyniło się wiele osób, niektórzy mieli mniej lub bardziej znaczący wkład. Pani Alicja skierowała gorące podziękowania do wszystkich osób, którzy mieli swój udział w powstaniu tej publikacji, a w szczególności do:
- Pani Haliny Narolewskiej - za wsparcie i korektę językową tekstu,
- Pani Joanny Siemieńczuk - za projekt okładki,
- Pana Mariusza Walczykiewicz - za korektę informatyczną,
- pracowników Centrum Kultury w Resku : Pani Dyrektor Jolanty Furman, Pani Alicji Tichanów, Pani Barbary Raniewicz oraz Pani Elżbiety Romańczuk - za współpracę i niezastąpioną pomoc,
- Pani Renaty Ostrowskiej - za poprawki graficzne i wydanie książki.
Czym jest kultura i sztuka? Kim są twórcy kultury? Na te pytania odpowiada autorka publikacji:

„(…) Kultura jest dla mnie wszystkim co nas otacza, ale jest też tym, co sami dajemy światu – naszymi zasadami, przemyśleniami i wiedzą. Dorobek materialny i duchowy jest budowany przez ludzi i dla ludzi, więc właśnie dlatego jesteśmy współtwórcami tego, co możemy podziwiać teraz i co będą dostrzegać kolejne pokolenia.(…)”.

Książka Pani Alicji Pawłowskiej zawiera bardzo wiele ciekawych informacji na temat działalności kulturalnej w Resku, przedstawia wszystkich działaczy i twórców kultury, opowiada o ich osiągnięciach. Oferta kulturalna w Resku jest dość bogata, niezwykle różnorodna i dostępna, dlatego warto z niej korzystać. To na jej bazie wyrośli twórcy kultury. Tu odkrywali piękno miasteczka nad malowniczą rzeką Regą. Utrwalali to piękno w poezji, piosenkach, na obrazach i fotografii. Obserwatorzy życia codziennego o troskach obywateli miasteczka pisali w prasie miejskiej czy regionalnej. Tak twórcy kultur, znani i nieznani tworzyli swoje dzieła, które Pani Alicja Pawłowska starała się przedstawić w układzie rzeczowym bogato uzupełnionym o fotografie. Niniejsza publikacja powstała w oparciu o liczne wydania broszurowe, biuletyny, kroniki, wycinki prasowe, Internet i relacje uczestników wydarzeń kulturalnych w latach 1945-2018.Na koniec spotkania Pani Alicja Pawłowska przyjęła moc gratulacji ze strony przyjaciół, znajomych, reskich twórców kultury i przybyłych na promocję książki mieszkańców Reska. Kwiaty wraz z gratulacjami wręczyli: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński oraz Starosta Łobeski Pani Renata Kulik. Promocji książki towarzyszyła wystawa prac reskich twórców kultury oraz przeuroczy występ taneczny Mai Pawłowskiej - wnuczki Pani Alicji. Wszyscy zaproszeni goście bezpłatnie otrzymali po egzemplarzu książki z imienną dedykacją autorki. Obecnie książkę można zakupić w Centrum Kultury w Resku za cenę 35,00zł.
Urząd Miejski w Resku serdecznie dziękuje Pani Alicji Pawłowskiej za napisanie wyjątkowej książki, która opisuje życie kulturalne Reska w latach 1945-2018. Książka jest niesamowicie ciekawa i bardzo wartościowa. Dzięki tej publikacji pozostawimy trwały ślad, który kiedyś będzie stanowić istotny materiał źródłowy w poznawaniu historii Reska.

Przeczytano: 1001 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: