Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

31 sierpnia 2020 14:40 | Aktualności

Informacja o ropzpoczęciu działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Resku w nowej siedzibie.

Zdjęcia: