Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

12 stycznia 2012 11:12 | Aktualności

FERIE ZIMOWE W CENTRUM KULTURY

PLAN ZAJĘĆ  W CENTRUM KULTURY W RESKU
W CZASIE FERII ZIMOWYCH
 16.01-20.01.2012  i 23.01-27.01.2012 r.
    
Zajęcia w dwóch grupach wiekowych:    
* grupa młodsza (dzieci od lat 7)  w godzinach: 10:00-12:00 ,
* grupa starsza ( dzieci i młodzież od lat 12 ) w godzinach:12.30-14.00.

Zapraszamy na:
* warsztaty plastyczne
* zajęcia teatralne
* zajęcia rekreacyjno-sportowe
* gry i zabawy
* konkursy karaoke
* warsztaty Decoupage ( grupa starsza )
* wyjazd do kina w Międzyzdrojach
* przedstawienie teatralne