Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

08 kwietnia 2020 12:48 | Aktualności

Święto Chrztu Polski

 
W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto  
Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. W tym dniu należy wywiesić flagę.