Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

03 kwietnia 2020 09:31 | Aktualności

UWAGA !!! INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO !!!