Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

30 marca 2020 12:04 | Aktualności

Umowa o dofinansowanie pomiędzy Wojewodztweam Zachodniopomorskim a Centrum Kultury !!!