Centrum Kultury w Resku

ul.Wojska Polskiego 16

72-315 Resko

91 3951338 Dyrektor Centrum Kultury w Resku

91 3951325 Biblioteka Publiczna MiG w Resku

91 3951338

centrumkulturyresko@wp.pl

bibliotekaresko@op.pl

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl

12 kwietnia 2017 15:31 | Aktualności

JARMARK WIELKANOCNY ZA NAMI :)

2 kwietnia 2017 r. na Rynku w Resku pojawiły sie stoiska wystawiennicze i handlowe, których właściciele przyjęli zaproszenie Centrum Kultury w Resku do udziału w kolejnym już reskim Jarmarku Wielkanocnym. W ramach imprezy wielkanocnej przeprowadzono konkursy , w tym roku na "Najpiękniejszy stroik","Najsmaczniejszą potrawę wielkanocną" i słodki wypiek "Babę wielkanocną". Jury w składzie : Danuta Mielcarek, Renata Kulik, Agnieszka Wołejko, Jolanta Furman i Alicja Tichanów oceniło prace konkursowe i przyznało nagrody i wyróżnienia:

Baba Wielkanocna

I Stowarzyszenie „Arka”

II Stowarzyszenie „Arka”

III Joanna Kondrat

Dwa wyróżnienia dla Stowarzyszenia ” Arka”

Potrawa Wielkanocna

1.Anna Szymańska

2.Stowarzyszenie „Nasza Pasja”

3.Stowarzyszenie „Arka”

Wyróżnienia:

1.Koło Gospodyń Wiejskich Łosośniczanki

2.Barbara Wilisowska

3.Koło Gospodyń Wiejskich Łosośniczanki

Stroik wielkanocny:

1.Barbara Wilisowska

2.Urszula Turek

3.Ewa Filasek

Wyróżnienia: Anna Grymuza, Urszula Turek i Grzegorz Owczarzak

Oprócz konkursów dla dorosłych przeprowadzono również konkursy dla dzieci, którym nagrody za zwycięskie i wyróżnione prace plastyczne wręczone zostały na Rynku przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Renatę Kulik, Sekretarz Gminy Danutę Mielcarek i Burmistrza Reska Arkadiusza Czerwińskiego.

 

 

Zdjęcia: